Általános szerződési feltételek

04.17.2018

Általános Szerződési Feltételek

Üzemeltető adatai:

 • Üzemeltető: Király Eszter

Bankszámlaszám:

 • K&H Bank 10403428-77495454-53541001
 • Bankszámlaszámra utalás külföldi számláról:
 • IBAN: HU46 1040 3428 7749 5454 5354 1001

Panasz esetén az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

 • Email: kiralyeszteriro@gmail.com 
 • info@kiralyeszter.com

 Tárhelyszolgáltató:

Vásárlási Feltételek:

 Internetoldalunk használatával Ön a következő feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az Eladó fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa. A változás a www.kiralyeszter.com oldalon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.

A szerződés létrejötte:

A Vevő tudomásul veszi, hogy a www.kiralyeszter.com oldalon történő megrendelést követően az Eladó általi visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megrendelés leadásakor a www.kiralyeszter.com oldal által generált automatikus email üzenet (megrendelési adatlap) a megrendelés sikeres rögzítését és Eladó felé történt továbbítását nyugtázza. A szerződés magyar nyelvű. A Vevő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szállítási feltételek:

A www.kiralyeszter.com oldalról történő termékek megrendelését követően azok szállítási határideje általában 3-4 munkanap, de legfeljebb 30 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül az Eladó a Vevő részére a megrendelt terméket átadja, kiszállítja, vagy postára adja. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a terméket átvette. Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a számlát. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállított csomag esetén a külső futárszolgálat szállítójának azonnal jeleznie kell az esetleges sérülést és helyben jegyzőkönyvet felvenni.

Amennyiben a megrendelt termék(ek) a raktárkészletből nem érhető(k) el – erről Ön emailben kap tájékoztatást – akkor Önnek lehetősége van megrendelését módosítani. Amennyiben nem kíván az eredeti megrendelésen módosítani, akkor a termék(ek) beérkezéséről telefonon vagy emailben értesítjük Önt.

Amennyiben a Szállítási értesítőben megjelölt kiszállítási időt pontosítani vagy módosítani szeretné, úgy a Szállító ügyfélszolgálatával kell a kapcsolatot felvennie.

Külföldre történő szállítás esetén csak előreutalással küldjük a csomagot, a szállítási feltételekről a kiralyeszteriro@gmail.com e-mail címen érdeklődhet. Külföldre a hivatalos postai díjakon tudunk szállítani.

A kiszállítás a megrendelésben megjelölt szállítási címre történik. Ön köteles kézbesítési címként olyan címet megadni, ahol a megrendelt termék átvételét biztosítani tudja. A pontatlanul vagy hibásan megadott kézbesítési címből eredő szállítási késedelemből, vagy a kézbesítés esetleges lehetetlenüléséből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Ön a csomag kézbesítésekor köteles a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Hiánytalan kézbesítést tartalmazó átvételi elismervény esetén mennyiségi hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem fogadunk el.

Amennyiben Ön megtagadja a csomag átvételét, úgy köteles a kísérőokmányban feltüntetni az átvétel megtagadásának okát. Amennyiben nem jelöli meg a kézbesítéskor az átvétel megtagadásának okát, úgy a továbbiakban semmilyen, a termékkel vagy a megrendeléssel kapcsolatos reklamációt nem jogosult érvényesíteni. Az átvétel indoklás nélküli megtagadása esetén a szállítási költségek Önt terhelik.

Ön a csomag kézbesítésekor köteles ellenőrizni, hogy a számlában feltüntetett tételek a valóságban megegyeznek-e a megrendelt és kiszállított termékekkel. Probléma esetén kérjük 24 órán belül jelezze panaszát a hiba elhárítása érdekében.

Árak, fizetési módok és fizetés:

Fizetés bankkártyával:

Online bankkártyás fizetés esetén a megrendelés átvétele csak a sikeres fizetés után lehetséges. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Barion kétféle fizetési lehetőséget kínál: fizetés Barion tárcával, vagy fizetés bankkártyával.

A Barion Smart Gateway fizetőkapun bárki fizethet bankkártyával, egyszerűen bankkártya adatainak megadásával, nem szükséges előzetes regisztráció. A Barion tárcával rendelkező felhasználók azonban kényelmesebben fizethetnek, ezért minden fizetésnél van lehetőség regisztrációra. A vásárlás bármikor megszakítható az oldalon található Vásárlás megszakítása feliratra kattintva. A Barion fizetési lehetőségekről bővebb információk találhatók a Barion honlapján.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján a ajánlati kötöttség nem áll be. Amennyiben Ön megküldte részünkre a megrendelést, ajánlati kötöttsége beáll, s amennyiben Cégünktől megkapta a visszaigazolást, úgy a szerződés létrejöttnek tekintendő, ez írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést Cégünk külön nem iktatja.

A termékek árának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.

A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.

Eladó nem felelős az alábbiakért:

Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.

 • A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely irat – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett – elvesztése, vagy megsemmisülése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
 • A Vevő felelős a kiralyeszter.com oldalhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. 

Elállási/Felmondási tájékoztató  

Amennyiben Ön a www.kiraleyszter.com oldalról terméket rendel, jogában áll elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján az alábbi e-mail címre: kiralyeszteriro@gmail.com

A termék visszaküldése esetén kérjük ajánlottan adja fel azt, mivel csak így bizonyítható minden kétséget kizáróan a termék feladása, ami fontos lehet abban az esetben, ha a postázás során elveszne a csomag, vagy a posta/futárcég késedelme miatt a termék nem érkezne meg a 14 napos határidőn belül. Amennyiben a postázás során megsérül vagy elveszik a termék, kárigényükkel csak a csomagküldéssel megbízott vállalathoz fordulhatnak.

Az elállás/felmondás joghatásai: Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által kifizetett vételárat. A visszatérítés során átutalásos fizetési módot alkalmazunk. A visszatérítés az Ön számára költségmentes. 

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A terméket Ön köteles számunkra indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A terméknek az eredeti (eladáskori) állapotában kell lennie, ellenkező esetben (pl. sérült) kompenzációs díjat számolhatunk fel. Az áru átvételét a fuvarlevél vagy a számla igazolja.

Fizetési és szállítási feltételek:

A www.kiralyeszter.com oldalról történő megrendelés esetén előreutalásos vagy online (Barion rendszeren keresztül történő) bankkártyás fizetésre van lehetőség.

Bankszámlaszám: K&H Bank 10403428-77495454-53541001

Bankszámlaszámra utalás külföldi számláról:

IBAN: HU46 1040 3428 7749 5454 5354 1001

Minden vásárlásról számlát állítunk ki. A honlapon található árak a fogyasztók számára a végső („bruttó”) árak.

A termékek átadása

Házhozszállítás az MPL futárszolgálattal történő házhozszállítással történik. Külföldre történő megrendelés esetén egyéni egyeztetés szükséges.

A MPL futárszolgálat elérhetősége:

 • Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-333-7777 
 • Web: www.posta.hu
 • Csomag nyomonkövetés: https://www.posta.hu/tracking (csomagszámot kérje cégünktől a kiralyeszteriro@gmail.com e-mail címen)

További részletek az MPL futárszolgálat szolgáltatásáról:

Cégünk a megrendeléseket Magyarország egész területén a Magyar Posta Logisztika (MPL) üzletágával, mint szerződött szállítói partnerrel juttatja el megrendelőinkhez.
A házhozszállítás az MPL futárszolgálattal történik. A megrendelt terméket a Magyar Posta MPL Futárszolgálata kézbesíti a feladástól számított 2 munkanapon belül 8-17h között. Amennyiben nem sikerül a kézbesítés, a második kézbesítési kísérlet is ingyenes. A küldeményeket sikertelen második kézbesítés esetén a posta alkalmazottja írásos értesítést hagy a postaládában mellyel a helyileg illetékes postahivatalban személyesen is átvehető a csomag az értesítőben leírtak szerinti helyen max. további 5 munkanapig. Ha valami oknál fogva nem találja a postaládában az értesítőt vagy a telefonos kapcsolat nem jött létre, akkor automatikusan be lehet menni a helyileg illetékes postahivatalba és át lehet venni személyesen is a csomagot az általunk feltüntetett érkezési napot követő második munkanapon (előbb nem). Amennyiben a postán 5 munkanapig való tárolási idő alatt sem történik meg az átvétel, a csomag visszakerül a feladóhoz. Felhívjuk figyelmüket, a kézbesítés a megadott idősávban bármikor megtörténhet, ezért kérjük, hogy rendeléskor munkaidőben – azaz 08.00- 17.00 óra között – elérhető kiszállítási címet és telefonszámot szíveskedjen megadni (akár a lakás, akár a munkahelyi címét, telefonszámát). Probléma esetén a kézbesítő telefonon is megpróbálja felvenni a kapcsolatot Megrendelővel, ezért kérjük, hogy biztosítsa a telefonos elérhetőséget. Ha a csomagot nem kapta meg, az is megoldás, hogy megadjuk a küldeményazonosító számot, amivel Ön érdeklődhet az MPL Ügyfélszolgálatánál. Ha a csomagot nem kapja meg, vagy nem értesül annak érkezéséről az általunk visszaigazolt időn túl maximum 1 munkanappal, úgy kérjük, hogy haladéktalanul jelezze nekünk, hogy azonnal intézkedhessünk és feltárhassuk a problémát. A sikeres kézbesítéshez fontos, hogy ha a szállítási címen a kapucsengőn nem a Megrendelő neve szerepel, kérjük ezt is jelezze a rendelés során a „Megjegyzésbe” a kapucsengőn található név megjelölésével. Ezt az információt rá fogjuk írni a csomagra. Mivel a megrendelt termékek kiszállítását az MPL végzi, ezért felelősséget a szállítás pontosságáért csak az MPL Általános Üzleti Feltételei szerint tudunk vállalni. Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről. A kiszállítás során történő sérülésekért a felelősség a MPL-t terheli, ezek kezelése az MPL Általános Szerződési Feltételei szerint történik. Részletek: https://www.posta.hu/static/internet/download/EASZF_I_MPL_Uzleti_csomag_fuvarozas_ASZF_20140101.pdf

Egyéb feltételek:

Az Eladó által üzemeltetett webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. Az oldalon történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra történő csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 
A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, így különösen a 2013. évi V. törvény  (Ptk.), illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései  irányadók.

A honlap további használatához el kell fogadni az adatvédelmi nyilatkozatot és a sütik használatát. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. Az adataid védelme fontos számomra, ezért szeretnélek tájékoztatni frissített Adatvédelmi nyilatkozatomról.

Bezárás